Surströmmings Producenterna
Den offeciella branschorganisationen

Ordförande:  Jan Söderström
Sekreterare:  Ruben Madsen
Kassör:  Ruben Madsen
Suppleant: Olof Wallsten
E-post
E-post
E-post

E-post
Söråker
Ulvöhamn
Ulvöhamn
Kalix

Webbredaktör: Ruben Madsen  Telefon: 070 5924492
© All rights reserved!